Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Βιβλία αναφοράς σε ψηφιακή μορφή

Χρήσιμα βιβλία για τα αρχαία ελληνικά σε ψηφιακή μορφή.

1. Γραμματικές 
Κατεβάστε τη Γραμματική της αρχαίας ελληνικής του Μ. Χ. Οικονόμου, αυτή που χρησιμοποιείται στο λύκειο:
http://ps.privateschools.gr/lykeio/a_lyk/Arxaia_Ellhnikh_Glwssa_kai_Grammateia/Grammatiki_Arxaia-Gymnasioy_Lykeiou.pdf

Κατεβάστε τη Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης του Αχιλλέα Τζάρτζανου:
http://users.sch.gr/symfo/sholio/arhea/v/gramatiki_tz.pdf

2. Συντακτικά 
Κατεβάστε το Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας του γυμνασίου, πάρα πολύ καλό:
http://ps.privateschools.gr/lykeio/a_lyk/Arxaia_Ellhnikh_Glwssa_kai_Grammateia/Sintaktiko_Arxaias_Ellinikis_Glossas.pdf

Κατεβάστε το Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης του Αχιλλέα Τζάρτζανου:
http://users.sch.gr/symfo/sholio/arhea/v/sintaktiko_tza.pdf

Κατεβάστε το Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής του Α. Β. Μουμτζάκη, αυτό που δίνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες των λυκείων:
http://users.sch.gr/symfo/sholio/arhea/v/sintaktiko_m.pdf

3. Λεξικά
Κατεβάστε το Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας του γυμνασίου (πάντα χρήσιμο):
http://users.sch.gr/symfo/sholio/arhea/v/sintaktiko_m.pdf